گزارش برنامه

ساعت 7 با تله کابین از ولنجک به سمت ایستگاه 5 حرکت کردیم، ساعت 8 در ایستگاه 5 بودیم و بعد خوردن صبحانه به سمت غرب ایستگاه 5 (به سمت پلنگچال ) حرکت کردیم. و در یک جای مناسب به سرپرستی اقای نصیری و با توضیحاتی که در مورد ساخت خانه اسکیمویی یا همان (ایگلر ) دادند به دو گروه تقسیم شدیم گروه اول به سرپرستی اقای مسعود محمدی و گروه دوم به سرپرستی اقای هادی ملکی مشغول ساختن خانه ایگلر شدیم . وسایل مورد نیاز برای ساخت اره برف،بیل برف می باشد. برای ساخت خانه ، بعد از پیدا کردن مکانی مناسب ابتدا به وسیله میل سنداژ و طناب انفرادی یک دایره ایجاد کرده و بعد درون ان را خالی کرده 

و در قسمتی که برف یخ زده و به شکل قالب میتوان دراورد برف را به شکل مورد نظر  با اره برفی در اورده و در اطراف دایره گذاشته و خانه را درست می کنیم.

بعد از ساختن دو خانه اسکیمویی توسط هردو گروه به سمت یال رفته و در زیر نقاب برفی که عمق برف بیش از یک متر بود بعد از توضیحات اقای نصیری به سه گروه تقسیم شده و مشغول ساختن غار برفی شدیم.

در پایان ساعت 3 به ایستگاه 5 برگشته و بعد از صرف ناهار پیاده به سمت پایین حرکت کردیم و در نهایت برنامه راس ساعت 18 در پارکینگ ولنجک تمام شد.