گزارش برنامه

تاریخ اجرا:1397/05/5

شرح برنامه:

روستای برغان در غرب استان البرز و در کوه‌های البرز و بین کرج و هشتگرد واقع شده‌ است. از تهران تا برغان حدود 1 ساعت ونیم بدون ترافیک راه داریم. ما ساعت 7 و 15 دقیقه از میدان آزادی راه افتادیم و ساعت 9 به منطقه مورد نظر رسیدیم، پس از صرف صبحانه به 2 گروه 5 نفره تقسیم شدیم. یک گروه با خانم قاسمی و گروه دیگر با آقای عبدالوند تمرین رو آغاز کردیم. مسیر (میکلانژ) 15 با درجه سختی a  5.10 و مسیر (انوشه) 16 با درجه سختی 5.9 برای مبتدی ها قرقره شد و مربی ها با مروری از نحوه صعود و حمایت اجازه صعود دادند. این مسیرها به صورت سرطناب هم صعود شد و بعد از اون روی مسیرهای (سامی) 10 با درجه 5.12bc ،  (گنج) 12 با درجه 5.10b، (سلی) 14 با درجه 5.11b، هم صعود انجام گرفت. نکته خوبی که این منطقه داشت کوتاه بودن زمان تابش آفتاب روی مسیر ها و البته هوای خوبش بود که  تا ساعت 3 به راحتی و بدون آفتاب و گرما روی مسیرها کار کردیم. مسیر ها اکثراً مجهز شده به کارگاه زنجیر و حلقه بودند. پس از کمی استراحت و صرف نهار کارگاه ها جمع شد و ساعت 4 و 20 دقیقه به سمت تهران راه افتادیم.