گزارش برنامه

روزشمار برنامه:

روز اول: حرکت از دکل مخابرات واقع در گردنه دیزین و شبمانی اول زیر قله خلنو بزرگ

روز دوم: حرکت از محل شبمانی روز اول تا گردنه گون پشته

روز سوم: حرکت از گردنه گون پشته تا روستای کلاک بالا

ساعت شمار برنامه:

روز اول:

دکل مخابرات : 7:18 ، کلون بستک :9:24 ، اتاق سنگی: 12:10  ، سرکچال 3:  1:50 ،  سرکچال 2: 14:50 ،

سرکچال 1: 15:30  ، گردنه ورزاب : 4:15 ،  هرزه کوه: 6:45  ،  برج: 7:45  ،  خلنو کوچک: 8:50  ،  محل شبمانی اول: 9:2

روز دوم:

حرکت: 9 ،  خلنو بزرگ 9:13 ،  میش چال 10:15 ،  سرخرسنگ: 11:40 ،  پالوان: 12:30 ،  پالون گردن: 1:30 ، 

نرگس شرقی: 4:17 ،  نرگس غربی: 5:42 ،  الرگنو: 6:15 ،  گردنه گون پشته: 7:45 محل شبمانی دوم

روز سوم:

حرکت: 9 ،  کهنو 12:15 ،  یخچال: 1:15 ،  گردنه چله خانه: 15 ،  قله چله خانه: 15:30 ،  قله چورن: 16:10 ،

گردنه چورن: 5:00 ،  آزاد کوه: 6:08 ،  گردنه چورن: 7:00 ، کلاک بالا: 9:45

 

کروکی مسیر

Krooki.jpg

مدت زمان پیمایش روزانه:

روز اول: 13 ساعت و 45 دقیقه

روز دوم: 10 ساعت و 45 دقیقه

روز سوم: 12 ساعت و 45 دقیقه

میزان مسافت پیموده شده در یک روز:

روز اول: 18 کیلومتر و 500 متر

روز دوم: 15 کیلومتر و 500 متر

روز سوم: 24 کیلومتر و 500 متر

کل مسافت پیموده شده: 58 کیلومتر و 500 متر

محدوده هایی که به مهارت دست به سنگ شدن و یا عبور با احتیاط کامل نیاز دارند:

1: بعد از قله  کلون بستک هنگام حرکت از روی خط الراس

2: بعد از قله سرکچال اصلی به سمت گردنه ورزاب

3: بعد از قله هرزه کوه تا بعد از تیغه های ژاندارک

4: قبل و بعد از قله میش چال

5: بخشهایی از مسیر قله سرخرسنگ و پالوان

6: بعد از قله الرگنو مسیر منتهی به گردنه گون پشته

7: مسیر صعود به قله کهنو و ادامه تا قله بخچال

نکته: معابر سنگی کل منطقه ریزشی میباشند.

وضعیت جوی:

روز اول: نیمه ابری بهمراه بارش پراکنده محدود و سرعت وزش باد 25-30 کیلومتر

روز دوم: ابری و بارش باران از قله نرگس شرقی تا گردنه گون پشته، وزش باد طی روز 20کیلومتر بر ساعت و شب بدون باد

روز سوم: نیمه ابری بدون بارش و باد

وضعیت منابع آبی منطقه:

آب مورد نیاز روز اول از منزل، آب روز دوم از گردنه ورزاب و از آب زیر برفچال و آب روز سوم از یکی از برفچالهای بین قله نرگس شرقی و غربی تهیه گردید.

بهترین زمان اجراء برنامه:

از نیمه اول خرداد ماه تا نیمه تیر ماه ( بستگی به وضعیت برف منطقه دارد)

مواد غذایی استفاده شده در برنامه:

صبحانه: عسل، گردو، پنیر، حلوا ارده

ناهار: گتلت، پوره سیب زمینی

شام: سوپ،  میوه برای هر نفر: یک و نیم کیلو

 وسایل ناوبری استفاده شده در برنامه:

1: نقشه های توپوگرافی منطقه                                 2: GPS گارمین مدل مونتانا 650

مناطق فرار از خط الراس:

1: قله سرکچال 3 به سمت جانپناه لجنی

2: گردنه ورزاب به سمت روستای لالان و دره دریوک

3: قله برج به سمت روستای لالان

4: قله خلنو کوچک و بزرگ به سمت روستای لالان و دره وارنگه رود

5: دوراهی قبل از قله سرکچال 3 به سمت روستای سپیدستان و دره دریوک

6: قله نرگس شرقی بسمت روستای ناحیه

اتصالات خط الراس:

1: از قله هرزه کوه به سمت خط الراس هرزه کوه تا سکه نو

2: از قله برج به سمت جانستون و خرسنگ

3: از قله پالون گردن به سمت سینه زا و در نهایت دماوند

4: از قله نرگس شرقی به سمت رستم چال

5: از قله یخچال به سمت کمانکوه

مکانهای مناسب شبمانی:

در اکثر نقاط خط الراس امکان برقراری چادر در مکانهایی صاف و مساعد وجود دارد.

وضعیت آنتن دهی منطقه:

آنتن همران اول به صورت جسته گریخته در کل خط الراس وجود داشت.

نکته: ارسال پیامک بسیار مفید است.

وسیله نقله مورد استفاده برای اجراء برنامه:

شخصی و توسط تیم پشتیبان

نکته: در روستای کلاک بالا برای وسیله نقلیه باید از قبل هماهنگی صورت گیرد، تاکسی تلفنی در روستا وجود ندارد.

ابزارهای فنی مورد استفاده در برنامه:

پیمایش تابستانی فقط به طناب انفرادی نیاز دارد.

نکته: همراه داشتن کیت بقاء و کیت کمکهای اولیه ضروری است.

میزان استراحت در برنامه:

بطور میانگین هر یک ساعت 10 دقیقه و برای وعده ناهار بطور میانگین 1 ساعت و 15 دقیقه زمان در نظر گرفته شد.

در پایان از زحمات همسر عزیزم در مدیریت تیم پشتیبانی کمال تشکر را دارم که در طول برنامه قوت قلبی برای ما بودند.

 

تهیه و تنظیم گزارش : مسعود محمدی