شجریان با ماست تا قله‌ها، تا همیشهٔ فردا

/Content/files/22bbdc1202e34fcea87b04457dbb584b/68d2ef603edc43138be7fb02357136ba.jpeg
شجریان چشم و چراغ ملتی است که عزت خود را از «خاک پای ملت شدن» یافت.
نغمه‌های جانبخش او توانبخش گامهای کوهنوردان است، در هرگامی که برخاک می‌گذارند؛ از پای کوه تا قله‌ها و تا همیشهٔ فردا.
 
باشگاه کوهنوردی تهران درگذشت خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان را به ملت هنردوست ایران‌زمین تسلیت می‌گوید.