تغییر در برنامه‌های شاخص تقویم ورزشی شش‌ماهه اول ۱۳۹۸

/Content/files/f9237a9603994390a0215ee1ea0e4314/9b915b3237514e628583e8a23c6bc7d8.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می‌رسانیم، طبق تصمیم هیئت‌مسئولین باشگاه کوهنوردی تهران برنامه پیمایش قله دندان‌اژدها به قله شانه‌کوه و همچنین برنامه گرده‌آلمان‌ها که پیش از این در تقویم ورزشی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸ باشگاه کوهنوردی تهران اعلام شده بود، اجرا نخواهد شد.
شایان ذکر است سایر برنامه‌هایی که در تاریخ مذکور به عنوان برنامه‌های شاخص تقویم تعیین و برنامه‌ریزی شده بودند (پیمایش خط‌الرأس سیاه‌گوک به تخت‌رستم، پیمایش خط‌الراس آنه‌سرا-کالاهو-سرچال و پیمایش قله سیاه‌کمان به قله علم‌کوه از دره نفت‌چاک) اجرا خواهند شد و تغییر در آنها صورت نگرفته است.
برای تمام همنوردانی که در برنامه‌های مذکور شرکت می‌کنند آرزوی سلامتی و پیروزی داریم.