مدارک آموزشی آماده تحویل

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند ، بر اساس پیگیریهای انجام شده توسط بخش آموزش ، مدارک دوره های آموزشی زیر چاپ شده و پس از اسکن و ثبت در پرونده نفرات از دفتر باشگاه قابل دریافت است:
پزشکی کوهستان، تاریخ برگزاری 20-21 مرداد 95
سنگ مقدماتی آقایان، تاریخ 28-29 مرداد و 5 شهریور 95
کوهپیمایی بانوان، تاريخ 14-15 -22 مرداد 95
کوهپیمایی آقایان، تاریخ 27-28-29 مرداد 95 
سنگ مقدماتی آقایان، تاریخ 11-12-19 شهریور 95
کوهپیمایی آقایان تاریخ 31 شهریور و 1-2 مهر 95
سنگ مقدماتی بانوان، تاريخ 25-26-30 شهریور 95
برف مقدماتی بانوان، تاريخ 13-15 خرداد 95
برف مقدماتی بانوان، تاريخ 29-31 اردیبهشت 95
 
کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران