بازگشت همه به سوی اوست

/Content/files/23e917f2a6eb4137b7ce223df011ed10/d21091dad92f47ba930bd7e9f99ebe2d.jpeg

همنورد گرامی باشگاه ، سرکار خانم آرزو قاسمی در غم ازدست دادن یکی از بستگان به سوگ نشسته اند .ضمن عرض تسلیت ، برای ایشان و بازماندگان صبر وبرای آن مرحومه غفران الهی را مسئلت داریم . روحش شاد یادش گرامی باد.