برگزاری اردوهای آموزشی سنگ نوردی

/Content/files/23e917f2a6eb4137b7ce223df011ed10/dc9fbd4f4627448ca1b31e86dd21f335.jpeg

طبق روال سال گذشته کمیته فنی باشگاه در نظر دارد اردوی آموزشی سنگ نوردی با مدرسی آقای حسن گرامی برگزار نماید. همنوردانی که مایل به شرکت دراین برنامه ها هستند جهت برنامه ریزی و ثبت نام با آقای نصیری شماره ی همراه 09128048862 تماس حاصل نمایند.