تسلیت به آقای رضا برمکی

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/f5f118b6f0824b0485279a3739a8c95c.jpeg

با نهایت تاسف دختر عزیز و گرامی رضا برمکی به دیار باقی شتافته است. ضمن عرض تسلیت فراوان مجلس ختم امروز ساعت 14 الی 16 به آدرس: پیروزی،بلوار ابوذر، انتهای پل ششم، کوچه دیزج در حسینه مکتب اهل بیت برگزار می گردد.