فراخوان تصاویر منتخب

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/7ad6c890eb0643c5bdc8f371085d549f.jpeg

طبق روال سالیان گذشته جهت چاپ کارت تبریک عید نوروز همنوردان گرامی میتوانند تصاویر منخب خود را از برنامه های شاخص و طبیعت که دربرنامه های کوه نوردی باشگاه گرفته اند را به آدرس زیر ارسال نمایند ، بدیهی است تصاویر منتخب به چاپ خواهند رسید tehranclimbingclub@gmail.com روابط عمومی باشگاه کوه نوردی تهران