اولین اردوی یخ نوردی

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/702573c5e1954ac096de7a1c468e72cf.jpeg

اولین اردوی یخ نوردی جمعه ی این هفته یازدهم دی ماه اجرا می گردد همنوردانی که مایل به شرکت دراین برنامه هستند با آقای نصیری تماس حاصل نمایند 09128048862