لیست نفرات ستاد اطلاع رسانی سال 94

/Content/files/329e911881a144afb082a5808644c640/a6c65d555544422b9e4edb3f4db31ee0.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند لیست ستاد اطلاع رسانی سال 1394 باشگاه تهران به پیوست زیر می باشد. از کلیه همنوردان تقاضا می شود با حضور منظم خود در روزهای تعیین شده به اجرای هرچه بهتر طرح کمک نمایند. قابل ذکر است که مسئول ستاد سال جاری آقای میرجلالی می باشند که جهت اطلاعات بیشتر میتوان با ایشان تماس حاصل نمود.