تغییر زمان برنامه خط الراس داراباد

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/c2d6e2d1aefe41b68d8e1492e46489fd.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند برنامه پیمایش خط الراس داراباد از تاربخ 19 آذر به تاریخ 11 آذرتغییر پیدا نموده است. همنوردان گرامی می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با سرپرست برنامه آقای مهران امیری تماس حاصل نمایند با سپاس روابط عمومی