ارائه گزارش گشايش مسير باشگاه تهران

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/b3656602db524b36b5a3ae8d0f70044d.jpeg

گزارش برنامه ي گشايش مسير باشگاه تهران در منطقه ي سياه سنگ هاي علم كوه در جلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه روز سه شنبه 94/7/28 ارائه خواهند شد. حضور دراين جلسه براي عموم علاقمندان و كوه نوردان گرامي آزاد خواهد بود. جلسات عمومي باشگاه كوه نوردي تهران هرهفته سه شنبه ها از ساعت 18 الي 20 در محل دفتر باشگاه واقع در ميدان انقلاب جنب سينما مركزي كوچه مهرناز ساختمان 110 طبقه ي چهارم برگزار مي گردد.