هشتادمین شماره‌ی فصلنامه‌ی «کوه» منتشر شد

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/2d206cdf8c3f4f5fb52c06ae43aa46b1.jpeg

هشتادمین شماره‌ی فصلنامه‌ی کوه (سال بیستم – پائیز 94 ) منتشر شد. این نشریه را می‌توانید از پیش‌خوان مطبوعات در سراسر کشور تهیه نمائید. در این شماره می‌خوانیم: ... «کریستوف ویلیچکی» / دره یخار- تلاش زمستانی مسیر یخچال / جنگل‌های ارسباران / صعود خط الراس و قله های زرد کوه / گشایش مسیر روی دیواره مشته / گفتگو با بیلی بیرلینگ / زمین لرزه نپال / نقش سرپرستی در برنامه‌های کوه‌نوردی / کوه‌نوردی و جوامع محلی / قابلیت‌های سنگ‌نوردی در ماده سرعت / سرزمین مرتفع کوه‌های هیمالیا / دماوند کوه؛ اثری شایسته‌ی ثبت جهانی / ماترهورن نگاهی از درون / زباله دانی وسون / نقش اعتماد به نفس در موفقیت کوه‌نوردان در کوهستان / درباره کیف کمک‌های اولیه و کیف بقا / از حوادث درس بیاموزیم / عنکبوت سفید (قسمت دهم) / بهمن اجتناب ناپذیر است/ تاریخچه تکمیل اجاق گاز / فلسفه کوه‌نوردی برای همه (قسمت پنجم) / دماوند خاموش سخن نمی‌گوید /کوه سنت الیاس / کوتاه و خواندنی / گری گری 2 (ابزار حمایتی با امکان ترمز دستی) / اخبار فدراسیون / اخبار انجمن کوه‌نوردان و ...