تیم خانتانگری درراه پوبدا

طبق اطلاعات واصله اعضای تیم خانتانگری پس از صعود موفقیت آمیز قله ی 7010 متری خانتانگری، همینک در بیس کمپ قله ی 7435 متری پوبدا مستقر شده و منتظر هوای مساعد جهت صعود به این قله نیز هستند . برای اعضای تیم آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.