اخبار تيم خانتنگري و پوبدا 94/5/3

/Content/files/a3a4d398b73c41fdab99655e2c2a463d/74438152ad9e4d0fb9022e4d1a4ac5e5.jpeg

تيم متشکل ازکوه نوردانی از باشگاه کوه نوردی تهران ، هیئت کوه نوردی استان تهران و گروه کوهنوردی بانک مهر کشاورزی شامل آقایان سعید پناهی (سرپرست)، ایمان خلیلی (مسئول تدارکات)، حجت الله حسینی و عبدالله سلطان محمدی كه به منظور تلاش بر روی قلل خانتگری ۷۰۱۰ متر و پوبدا ۷۴۳۹ متر روز سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۴ ساعت ۶ صبح از فرودگاه امام خمینی تهران عازم کشور قرقیزستان گرديده بودند امروز وارد منطقه ي كاراكارا واز آنجا راهي بيس كمپ خواهند شد. برای این عزیزان آرزوی سفری ایمن همراه با صعودی موفق را داريم