سالگرد زنده ياد حميد هاشمي

/Content/files/41c168d5220e4998bfc5f29c25605f0b/6c7c23a01f3c4c708454885c64f46f37.jpeg

حميد هاشمي از اعضاي پر تلاش باشگاه بود كه متاسفانه سال گذشته درحادثه ي كوير شهداد كرمان با انفجار مين به ديار باقي شتافت.مراسم سالگرد درگذشت مرحوم حميد هاشمي روز جمعه 22 اسفند ماه برگزار مي گردد. مكان: بهشت زهرا قطعه 309 رديف 142 شماره 26- ساعت 11 روحش شاد يادش گرامي