فروش امتیاز

/Content/files/ad42407ab6d64eb5a153e14512fb8bbf/ae433f35e4a5493fb0edca052acb4466.jpeg

به اطلاع همنوردان میرساند تعداد 105 امتیاز از مجموع امتیازات باشگاه به ارزش هر امتیاز 258 هزارتومان به فروش می رسد. اعضای رسمی و ممتاز باشگاه می توانند برای خریداری امیتیازات فوق به امور مالی باشگاه مراجعه فرمایند با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران