بیانیه تیم صعود زمستانی دره یخار دماوند/کروکی مسیر

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/aa2212da59b5498e85b4489117606dfb.jpeg

ابتدا خدا را شاکریم که بی هیچ آسیبی و با دستاوردی بزرگ صعودمان را به پایان بردیم و شرایط ناشناخته ی این بعد از کوهستان ایران را بعد از سالهای مدید شناختیم. و امید آن داریم که: یخچالهای کوهستانی، این منابع کم نظیر آبی بیش از پیش مورد توجه ما انسانها قرار گرفته و در حفظ و صیانت از آنها با هر ابزار و رفتاری بکوشیم. نیز از تلاش جانانه تک تک هم تیمی های خوبم که در شرایط سخت زمستان و با خطر دائمی ریزش بهمن های مهیب و دهلیزهای پر برف، جرعه های کم نور خورشید و ریزش صخره های سست در حصار دره ی باشکوه یخار کار تیمی و صعودی با برنامه را پیش بردند تشکر می کنم. همچنین از همه ی حامیان و کسانی که نگران ما بودند صمیمانه قدر دانی می نمایم. ما در این برنامه سعی کردیم که علاوه بر انجام فرایند صعود و چالشهای پیش روی آن که هر لحظه خطر مرگ را به چشم می دیدیم، تصاویری کافی نیز از این منطقه بکر و کمتر شناخته شده کوهنوردی تهیه کنیم و منطقه ای که بی شک از بسیاری جهات(به ویژه در این فصل) تنه در تنه صعودهای بلند برون مرزی و هیمالیایی می زند را بیش از پیش معرفی نماییم و صمیمانه از همنوردانم که به امر تصویر و تصویر برداری همت گماشتند و بخشی از انرژی خود را در این راه صرف نمودند نیز تشکر می کنم. امید است که با ارایه گزارشی مبسوط دستاوردهای این صعود را با همه همنوردان و اهالی جامعه ی عزیز کوهنوردی به اشتراک بگذاریم و قدمی در شناساندن استعدادها و داشته های کوهستانی خود برداشته و از برتری بلامنازع صعودهای برون مرزی در مقابل صعودهایی که در گستره کوهستانی خود می توانیم داشته باشیم، بکاهیم. در نهایت از تمامی اهالی کوه دعوت می نماییم در جلسه ارایه گزارشی که تدارک دیده خواهد شد برنامه ما را از انتقادات و پیشنهادات خود دریغ نفرمایند. با سپاس ابوالفضل زمانی سرپرست تیم صعود زمستانی دره یخار دماوند کوه دیماه 1393