برگزاري كلاس پزشكي كوهستان

/Content/files/f1a54c1b1a6840e69fe552a2ec0a1699/61d902ad87a247f5a178ef39c10910ae.jpeg

در روزهاي پنجشنبه و جمعه ي هفته گذشته 3 و 4 دي ماه كلاس پزشكي كوهستان در محل باشگاه با حضور 56 نفر از كوه نوردان برگزار گرديد. ازاين تعداد 31 نفر از باشگاه كوه نوردي تهران و 25 نفر از ديگركوه نوردان استان تهران بودند.مدرسين اين دوره آقايان دكتر علي رضا بهپور و دكتر مسعود حميدي. با تشكر ازآقاي سعيد پناهي جهت هماهنگي دوره