برگزاری دوره کارآموزی مقدماتی اسکی کوهستان

/Content/files/bbb319fd21f34aaebcbbbc8d9e3b10bf/c20d2e7af180484f90d157db8488c87b.jpeg

به آگاهی تمامی علاقه‌مندان می‌رساند؛ فدراسیون در راستای اجرای تقویم ورزشی سال ۹۳ و با هدف توسعه کمی و کیفی رشته اسکی کوهستان در نظر دارد دوره کارآموزی مقدماتی اسکی کوهستان را به شرح زیر برگزار نماید. - زمان و مکان ثبت‌نام دوره: ساعت ۷ صبح ۳ دیماه سال جاری ـ گردنه امامزاده هاشم - زمان و مکان برگزاری دوره: ۳ تا ۵ دیماه سال جاری ـ گردنه امامزاده هاشم - شرایط شرکت در دوره: داشتن کارآموزی مقدماتی کوهپیمایی - مدارک مورد نیاز: ۱ـ معرفی نامه از هیأت استان ۲ـ کپی کارت ملی ۳ـ کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری ۴ـ ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ریال به شماره حساب سیبا ۰۱۰۶۰۰۸۱۱۴۰۰۲ بانک ملی شعبه پیام انقلاب اسلامی به نام فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ج.ا.ا (رسید پرداخت کننده) متقاضیان شرکت در دوره می‌بایست مذکور مدارک خود را تا پایان وقت اداری شنبه ۲۵ آذرماه از طریق هیئت‌ استان به این فدراسیون ارسال نمایند. بدیهی است افرادی که مدارک خود را بعد از این تاریخ ارسال نمایند اجازه حضور در دوره را نخواهند داشت.