ساخت آیفون غار برای نخستین بار در ایران

/Content/files/c6b717b89c9142529c68e285858391fb/845d42acfe2047dcb22510dc2508af7a.jpeg

با تلاش و پیگیری ستودنی تیم غارنوردی باشگاه کوهنوردی آفاق گرگان، نخستین آیفون غار در ایران ساخته شد. هدف از این پروژه ساخت دستگاهی ارتباطی بوده که با توجه به شرایط خاص غار امکان برقراری ارتباط کلامی بین کمپ های درون و بیرون غار را مهیا کند، دستگاه ساخته شده این کار را از طریق دو رشته سیم -که در سراسر غار کشیده می شود- انجام می دهد و به گونه ای ساخته شده که تحمل کار در شرایط سخت غار را دارا می باشد. این دستگاه می تواند نقش مهمی را در ارتباطات عملیات امداد و نجات در غار و همچنین اکسپدیشن های غارنوردی ایفا کند. تیم غارنوردی باشگاه کوهنوردی آفاق گرگان گزارش مراحل انجام پروژه و نحوه ساخت دستگاه را در اختیار عموم علاقمندان قرار داده که از فایل پیوست قابل دریافت است. دریافت گزارش