تغيير در برنامه هاي هفته ي جاري

/Content/files/9b2477b025824bff825e3d930c041157/fea06eca365e491cae380f2099ba4e18.jpeg

با توجه به بررسي صورت گرفته واحتمال بارش برف و باران در روزهاي 12 و 13 آبان ماه ، برنامه ي بارگذاري علم كوه در روزهاي پنجشنبه و جمعه اين هفته 8 و 9 آبان اجرا مي گردد.همچنين برنامه غار بورنيك به هفته ي بعد موكول گرديد و قله ي ناز هم درهفته هاي آتي متعاقبا اعلام خواهد شد.