صعود زمستانی علم کوه از مسیر سیاه سنگها

/Content/files/9b2477b025824bff825e3d930c041157/de1e894d228b4623bb8ab0c8a015f73d.jpeg

باشگاه کوهنوردی تهران در نظر دارد با توجه به برنامه شاخص تعیین شده در تقویم شش ماهه دوم سال 93 و در راستای ارتقای سطح صعود اعضا, اقدام به برگزاری صعود زمستانی قله علم کوه به شرح زیر نماید: صعود زمستانی علم کوه از مسیر سیاه سنگها همراه با پیش برنامه ها و تمرینات آماده سازی زمان اجرای برنامه: 22 بهمن ماه 93 با توجه به شرایط منطقه و تصمیم سرپرست این برنامه, باشگاه در نظر دارد به منظور اجرا شدن هرچه با کیفیت تر برنامه نهایی,اقدام به بارگذاریتجهیزات و مواد غذایی لازم در منطقه در تاریخ 12 و 13 آبان ماه داشته باشد. لذا از همنوردانی که تمایل به شرکت در برنامه بارگذاری را دارند دعوت به همکاری می شود. توضیحات: 1. به منظور پیش بینی مقدار بارگذاری برای نفرات تیم نهایی, همنوردان عزیز بایستی هرچه سریعتر برای ثبت نام اقدام نمایند. 2. اولویت شرکت در برنامه اصلی با کسانی است که زودتر اقدام به ثبت نام کرده باشند. 3. برای پیش ثبت نام به آقای نوید هنرکار مراجعه شود. 4. کسانی که مرحله ثبت نام را انجام داده باشند, تقویم اجرایی برنامه زمستانی علم کوه را دریافت خواهند کرد. 5. شرکت در پیش برنامه های تعیین شده در تقویم اجرایی, برای تمامی نفرات الزامی می باشد.