هفته تربیت بدنی خجسته باد

/Content/files/d535266af6834fe191dd5cebb0c625d5/a68904f657aa4ef3b7cfa4b3a61720e4.jpeg

«هفته تربیت بدنی» هفته‌ی اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی‌ست. این هفته بر همه فعالان، تلاشگران و خادمان عرصه تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.