يخچال شمالي سبلان

/Content/files/277f9409b48548a38bd6a582340c8c43/edb8bb0611f546e89a7ffc43542331ce.jpeg

با سلام . طبق تقويم ورزشي شش ماهه دوم سال 93 باشگاه برنامه ي يخچال شمالي سبلان در تاريخ 25 مهر ماه به سرپرستي آقاي نويد هنركار اجرا خواهد شد. لذا همنورداني كه تمايل به شركت دراين برنامه دارند حداكثر تا پايان هفته ي جاري با سرپرست برنامه( 09122993633) تماس حاصل نمايند.بديهي است به جهت برنامه ريزي پس از آن امكان ثبت نام وجود نخواهد داشت