جلسه ي عمومي اين هفته ي باشگاه

/Content/files/68d4b0455624440c9ec06a573b520473/b7bca189f2a1442da37482571aaf4e2a.jpeg

با سلام .دربرنامه اين هفته ي باشگاه نحوه ي شناخت ، تهيه و استفاده از كفش هاي كوه نوردي توسط آقاي علي نصيري ارائه مي گردد.همچنين همنورداني كه قصد شركت در برنامه آخرهفته يعني صعود به چهارجبهه قله ي دماوند را دارند بايستي در جلسه سه شنبه اين هفته حضور داشته باشند