برگزاري دوره تئوري سازمان

يك دوره تئوري سازمان درتاريخ بيست و هشتم مرداد ماه تا يكم شهريور ماه برگزار مي گردد.علاقمندان به ويژه متقاضيان دوره هاي مربيگري مي توانند جهت ثبت نام اقدام نمايند. اطلاعات تكميلي در سايت هيئت كوه نوردي و صعودهاي ورزشي استان تهران قيد گرديده است