آخرین برنامه اعضای جدید/تقویم شماره 1 و 2

/Content/files/68d8113846324896b5b3978149b32ec2/8e1723b52e074f67987d066669a17ef3.jpeg

اطلاع همنوردان اعضای جدید میرساند آخرین برنامه تقویم شماره 1 و 2 اعضای جدید به شرح زیر برگزار می گردد: تقویم شماره 1 اعضای جدید موضوع: کمپینگ و اصول شب مانی در کوهستان زمان: حمعه 2 خرداد زمان شروع برنامه: 6:30 مقابل درب اصلی پارک جمشیدیه سرپرست: مهران امیری 09123394909 تقویم شماره 2 اعضای جدید موضوع: کمپینگ و اصول شب مانی در کوهستان زمان: حمعه 2 خرداد زمان شروع برنامه: 7 مقابل درب اصلی پارک جمشیدیه سرپرست: راضیه خادمیان 09127193407 کمیته فنی باشگاه کوهنوردی تهران