فراخوان برگزاری «جشنواره صعودهای برتر»

فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی، از برگزاری جشنواره صعودهای برتر در دو محور کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی خبر داد. از آنجا که این فدراسیون درصدد است در بهار سال ۹۳ اقدام به برگزاری این جشنواره نماید، از کلیه هیأت‌ها، گروه‌ها و باشگاه‌های کوهنوردی دعوت می‌شود نسبت به ارسال مدارک صعودهای خود حداکثر تا ۱ اردیبهشت ۹۳ اقدام نمایند. محورهای مورد نظر در کوه‌نوردی: ۱ـ انجام کار گروهی ۲ـ احترام به محیط زیست ۳ـ پرهیز از مسیرهای خطرناک ۴ـ سطح بالا از توانایی فنی مورد نیاز ۵ـ دارا بودن روح خلاقیت در انتخاب مسیرهای کوهستانی ۶ـ احترام به مردم، هم تیمی‌ها، سایر تیم‌های حاضر در منطقه، مردم محلی، باربران و شرکت‌های خدماتی ۷ـ احترام به نسل‌های آینده و نیاز آنها به بهره‌برداری از همان منابع و امکان بهره‌برداری ایشان از آن تجارب همچنین در بحث صعودهای ورزشی برترین صعودهای اجرا شده در طبیعت با رویکرد: ۱ـ احترام به محیط زیست ۲ـ پرهیز از صعودهای خطرناک ۳ـ تلاش در راه ارتقای درجه صعود طبیعی یا مصنوعی مد نظر قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است گزارش‌های ارسالی می‌بایست به صورت مستند و مصور از تمامی مراحل صعود بوده (به صورت فیلم و عکس) و پس از تایید هیأت کوهنوردی استان جهت بررسی به فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ارسال شود. همچنین در این جشنواره که در بهار سال ۹۳ برگزار خواهد شد، برترین تلاش‌های زیست محیطی و فعالیت‌های انسان دوستانه در حوزه کوهستان و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه نشر کتاب و سایر نشریات مرتبط با کوهنوردی و صعودهای ورزشی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.