عناوین و مبالغ واریزی جدید صدور احکام فدراسیون

پیرو بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۲۶۳ تاریخ ۲۷ آبان ۹۱، بدین‌وسیله فهرست عناوین و مبالغ واریزی جدید صدور احکام فدراسیون که از تاریخ پانزدهم دی ماه ۹۲ قابل اجرا می‌باشد، به شرح زیر اعلام می‌شود. همچنین به اطلاع می‌رساند؛ در راستای تکمیل بانک اطلاعاتی و یکسان‌سازی احکام فدراسیون کلیه احکام از تاریخ مذکور در نسخه جدید صادر خواهد شد. شایان ذکر است طرح جدید کلیه احکام و نیز فرم جدید ریزنمرات دوره‌های آموزشی در سایت فدراسیون قابل دسترسی می‌باشد. ¯توجه: کلیه فیش‌های واریزی بعد از تاریخ مذکور بدون در نظر گرفتن تاریخ برگزاری کلاس می‌بایست با مبلغ جدید واریز شوند.