نحوه امتحان دوره های هواشناسی

/Content/files/435472fe183248e4bd35e716aceb1e0c/16540d790ac74543953706f4c20b55eb.jpeg

به اطلاع شرکت کنندگان در دوره های هواشناسی می رساند که امتحان پایان دوره در انتهای روز کلاس و از بخش سوالات آخر کتاب هواشناسی که توسط آقای سپهری تالیف گردیده است اخذ می گردد. لذا لازم است همنوردان گرامی آمادگی لازم را کسب نموده و به تهیه و مطالعه کتاب اقدام فرمایند. قابل ذکر است که کتاب مذکور در دفتر باشگاه موجود بوده و متقاضیان می توانند با سرپرست دوره آقای سعید میرجلالی تماس حاصل فرمایند. 09123373048 با سپاس کمیته آموزش