کسب مقام سوم کشوری توسط ایمان خلیلی

/Content/files/032f33d41f7f4d56a561578875ddd856/4d29286472be4136bb0fb7c7dfe5ef0e.jpeg

آقای ایمان خلیلی از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران موفق شد در مسابقات قهرمانی کشور که در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار می گردید مقام سوم کشور را در ماده 3000 متر با مانع کسب نماید. وی در قالب تیم استان تهران در این مسابقات حاضر بوده است. ضمن تبریک به ایشان امید است آینده ای سرشار از موفقیت و سلامتی در عرصه ورزش و زندگی پیش رو داشته باشند. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران