"فراخوان مشارکت در پاکسازی کوهستان"

احتراماً، با توجه به نیاز امروز در امر پاکسازی کوهستان، این هیئت در نظر دارد همانند سنوات قبل با همکاری حوزه ها، باشگاه ها و گروه های كوه نوردی استان تهران؛ نسبت به ایجاد ایستگاه های اطلاع رسانی و پاکسازی مسیرهای پرتردد ارتفاعات شمال تهران در روزهای 15 و 22 و 29 شهریور و 5 مهر ماه سال جاری اقدام نماید. لذا از کلیه مجموعه های تابعه دعوت بعمل می آید جهت مشارکت در این امر مهم، در جلسه ای که در روز چهارشنبه مورخ 13/06/1392 از ساعت 17:00 در محل این هیئت تشکیل می گردد؛ حضور به هم رسانند. امید است این حرکت فرهنگ ساز و نمادین؛ موجب برانگیختن حس مشارکت و ایجاد همدلی در رسیدن به محیط زیستی پاک و عاری از هر گونه آلاینده باشد. سایت هیئت کوهنوردی