پنج قله جدید هشت هزار متری

یک مقام وزارت گردشگری نپال روز سه شنبه اعلام کرد این کشور پنج قله بیش از 8000 متر دیگر را از ابتدای فصل آینده ( پاییز امسال ) به روی کوهنوردان می گشاید. نپال تاکنون برای کوهنوردی در هشت قلعه بیش از 8000 متر مجوز صادر کرده است که اورست مرتفع ترین آنها است. سه قله در منطقه کانشنجانگا Kanchenjunga و دو قله دیگر در اورست قرار دارد. اسامی این قله های عبارت است از: لوتز Lhotse میدل، لوتز شِر، کانشنجونگا جنوبی، کانشنجونگا مرکزی و کانشجونگا غربی که همگی بیش از 8400 متر ارتفاع دارند. کوهنوردی در این قله ها با توافق اتحادیه بین المللی فدراسیون های کوهنوردی آغاز می شود. این اتحادیه مستقر در سوییس اوایل اکتبر در نشست سالانه خود این تصمیم را اتخاذ می کند. کوهنوردی در حدود 300 قله نپال مجاز است که منبع درآمد ارزشمندی برای این کشور به حساب می آید. نپال در بهار گذشته، 35 میلیون روپیه نپال ( 257 هزار روپیه ) از کوهنوردی درآمد کسب کرد. کوهنوشت