اخرین خبر از لنین: شرایط بد هوایی و صعود تا 7050

براساس آخرین گزارش ارسالی تیم اعزامی گروه کوه نوردی بانک کشاورزی به قله لنین با ثبت ارتفاع ۷۰۵۰ متر ( ارتفاع قله ۷۱۳۴ متر ) و به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و هوای بسیار متغیر و ناپایدار به کار خود خاتمه داد. لازم به ذکر است که اعضاء تیم در روز جمعه یکم شهریور ماه از طریق فرودگاه مهر آباد وارد کشور می شوند با تشکر از آقای شاه منصوری/بانک کشاورزی