لیست مسئولیت ها،سرپرستان و قلل برنامه صعود سی قله

/Content/files/b73f43c6833746e1a03e416bfce32edc/f8889fb3fbf9404384c8fcda3db985a1.jpeg

در لیست منطقه حصار چال و قله هزار چم " غلامرضا اصغری" بجای " علیرضا اصغری" صحیح است لیست مسئولین، سرپرستان و قلل مناطق سه گانه تخت سلیمان برای برنامه صعود سی قله بدین شرح می باشد. خواهشمند است سرپرستان تیم ها نسبت به هماهنگی نفرات اقدام فرمایند. امید است صعودی سلامت و بیادماندنی در پیش باشد. با سپاس