اعضای باشگاه کوهنوردی تهران در راه صعود قله لنین

/Content/files/fd7dc83b59734864b9555d1118a41d15/36125c4db37142debfbd0150854c3e2f.jpeg

آقایان "شهنام جباری" ، " سعید پناهی" ، " عماد روحانی" و " علی پرمو" از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران در قالب تیم بانک کشاورزی راهی صعود قله لنین در کشور قرقیزستان می گردند. در این راستا آقای پناهی به عنوان سرپرست تیم، آقای جباری مسئول فنی و آقای دکتر روحانی به عنوان پزشک ارتفاع در این تیم حاضر خواهند بود. این تیم روز 5 شنبه ساعت 16 از فرودگاه امام راهی انجام برنامه خواهند شد. این صعود با تقریب زمانی 20 روزه انجام شده و نیز کوهنوردان شرکت کننده در مراسمی به مناسبت هشتادو پنجمین سالگرد شناسایی قله لنین شرکت خواهند نمود. ضمنا آقای "روح الله علی اکبری" نیز از اعضای باشگاه در قالب تیمی مستقل 3 روز پیش عازم انجام همین برنامه گردیده بود. باشگاه کوهنوردی تهران آرزوی صعودی موفق و ایمن را برای این عزیزان دارد