سازمان حفاظت محیط زیست خواستار اعمال مدیریت یکپارچه زیست بوم کوهستان شد

/Content/files/fd7dc83b59734864b9555d1118a41d15/6883692d77f341fea2fb07fb483f936c.jpeg

مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مدیریت کوهستان یک مقوله بین بخشی قلمداد می‌شود، خواستار اعمال حفاظت گسترده و مدیریت یکپارچه آن و هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های مسئول شد. به گزارش سرویس «محیط زیست» ایسنا، ناصر مقدسی با اشاره به تشکیل کمیته فرعی کوهستان وابسته به کمیته ملی توسعه پایدار از سال 1385 در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: جامعه جهانی قدم های خود را در این زمینه از سال 2002 به طور جدی و با نامگذاری 20 آذر برابر با 11 دسامبر به عنوان روز جهانی کوهستان برداشته است. به گفته مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، حساسیت اکوسیستم‌های کوهستانی تا آنجاست که در اجلاس‌های جهانی توسعه پایدار همواره از موضوعات اصلی بحث بوده و فصل 13 دستورکار 21 که حاصل نخستین اجلاس توسعه پایدار(سال 1992) است به موضوع کوهستان پرداخته است. وی با بیان اینکه در آخرین اجلاس توسعه پایدار (ریو +20) نیز بر لزوم تصویب رویکردهای جامع از طریق الحاق سیاست‌های خاص کوهستان به راهبردهای ملی تاکید شده است تا جایی که پاراگراف 210 تا 212 سند این اجلاس به کوهستان اختصاص داده شده است. ناصر مقدسی با تاکید بر اینکه مدیریت کوهستان یک مقوله بین بخشی قلمداد می‌شود، اظهارکرد: اعمال مدیریت یکپارچه و حفاظت گسترده از آن مستلزم هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاه‌های مسئول می باشد. مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: کمیته تخصصی کوهستان با حضور نمایندگان ارگان‌های مرتبط و به منظور دستیابی به توسعه پایدار کوهستان تصمیم بر برگزاری جلسات هماهنگی درسطح استانی نموده است تا بتواند از دیدگاه‌ها و توان علمی و فنی بازوهای استانی خویش نیز بهره مند گردد. وی از تهیه چارچوبی برای تعیین اهداف و ساختار کمیته کوهستان در سطح استانها خبر داد و گفت: بر اساس این چارچوب استان‌ها نسبت به برگزاری جلسات، تدوین راهبردها و برنامه‌های استانی اقدام و گزارش اقدامات و نتایج جلسات را به صورت فصلی دبیرخانه کمیته فرعی کوهستان ارسال کنند. ناصر مقدسی با اشاره به ضرورت و لزوم توجه هرچه بیشتر به معضلات کوهستان در استقرار مدیریت زیست بومی و یکپارچه عرصه‌های طبیعی، گفت: ساماندهی مشارکت جوامع محلی و دوستداران طبیعت و نیز ظرفیت سازی وگسترش همکاری بین بخشی در این زمینه، مورد تاکید است. وی با بیان اینکه کمیته فرعی کوهستان در سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون توانسته است با افراد و ارگان‌های مؤثر در حوزه کوهستان ارتباط برقرار کند، ادامه داد: تدوین برنامه مدیریت کوهستان در اولویت کار این کمیته قرار گرفته است و با همکاری فدراسیون کوهنوردی، کارگروه محیط زیست را درکنار سایر کارگروه‌های تخصصی فدراسیون تشکیل داده است. مدیرکل دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین ساختار، مدیریت جامع و راهبردهای محلی، بررسی و تدوین اولویت‌های برنامه سالانه، گردآوری اطلاعات استانی و ستادی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی و اطلاع رسانی را از دیگر برنامه‌های کمیته تخصصی کوهستان عنوان کرد. منبع» ایسنا