فراخوان جلسه توجیهی تیم دیواره علم کوه

/Content/files/cdf9171a4b9542f8bc120ed7a994c2b8/07dce693d9934bbfb6d41f3dc5655fa4.jpeg

بر اساس اعلام آقای مجید درودگر سرپرست تیم صعود دیواره: با استحضار همنوردانی که در برنامه های تمرینی صعود دیواره علم کوه شرکت نموده اند می رساند جهت بررسی وضعیت نفرات و تعیین تیم نهایی صعود به دیواره علم کوه و انجام مراحل بعدی جلسه ای در روز 3 شنبه مورخ 25 تیرماه از ساعت 17 الی 18 در محل باشگاه برگزار می گردد. خواهشمند است نفرات مشمول شرایط برای هماهنگی بیشتر در این جلسه حضور بهم رسانند.