صعود موفقیت آمیز یال داغ توسط تیم باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/bef6d29fa2a14c6b8ecf5eaabe1838e0/b21d149f551e48dc8bb8826dfa9cb1c9.jpeg

در راستای تعجیل در برنامه یال داغ دماوند به جهت تراکم برنامه های شهریور ماه،این برنامه در روزهای 13 و 14 تیرماه جاری انجام پذیرفت. تیم 6 نفره از باشگاه کوهنوردی تهران با عبور از یال داغ و یخچال شمال غربی در ساعت 15 روز جمعه موفق به صعود قله شده و از یال جنوبی فرود آمده است. اعضاء: نوید هنرکار(سرپرست)،حسین صالحی(کمک سرپرست)، مهران امیری( مسئول فنی)، نادر حسینی،داود شبانی، ابوالفضل زمانی گزارش کامل برنامه بزودی در محل باشگاه ارایه خواهد گردید. باشگاه کوهنوردی تهران از زحمات تمامی اعضای تیم بویژه سرپرستان برنامه تقدیر و تشکر می نماید با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران