برنامه های آخر هفته اعضای عادی+ اولین برنامه فصل تابستان اعضای جدید

/Content/files/fd468365128841c8af3cc20e73bfdda7/6383623162c9475b9338eb3ebc975d02.jpeg

همنوردان گرامی می توانند با حضور در جلسه هفتگی باشگاه در این برنامه ها شرکت نمایند. تعریف اعضای جدید برای تقویم فصل تابستان:کلیه همنوردانی که از فروردین امسال در باشگاه عضو شده اند و نیز اعضایی که در تقویم فصل بهار شرکت داشته ولی مجوز حضور در برنامه های اعضای عادی را کسب ننموده اند. با این تعریف کلیه اعضای جدید می توانند با حضور در جلسه هفتگی باشگاه در این برنامه شرکت نمایند.