برنامه های آخر هفته اعضای جدید و عادی

/Content/files/dbc870da95f84be59fdfa8d7e2ad967f/7fcc3dd757e14f388ef1db8d9e846188.jpeg

تقویم اعضای عادی: قابل ذکر است که برنامه "امداد روی یخچال" به جهت اجرای بهتر برنامه صعود یخچال شمالی در هفته آتی در نظر گرفته شده است و لازم است تیم یخچال در این برنامه شرکت نمایند. تقویم اعضای جدید: شرکت تمامی اعضای جدید الزامی می باشد. همنوردان گرامی با حضور در جلسه هفتگی باشگاه می توانند در برنامه ها ثبت نام نمایند