برنامه های آخر هفته:اعضای جدید و عادی

/Content/files/43a416ce8489493c8a1126bad3a87931/4aaa0f067dae487683df959e41530215.jpeg

این هفته برنامه های زیر انجام خواهد گردید(اعضای عادی): 1- داراآباد به پل خواب: بر نامه سنگین و فنی(2 روزه) 2-قله خرو نرو:قله نوردی نیمه سنگین(ا و نیم روزه) 3- دوچرخه کوهستان: دشت لار(یک روزه) 4- دیواره پل خواب: یک روزه فنی -آموزشی(پیش برنامه علم کوه) برنامه اعضای جدید: کوه دارآباد با موضوع خطرات کوهستان قابل ذکر است که همنوردان برای ثبت نام در برنامه های مذکور می بایست در جلسه عمومی روز سه شنبه(18-20) حضور یافته و ثبت نام نمایند. در عین حال حضور همه اعضای جدید در برنامه اعضای جدید الزامی می باشد