15 ساعت تا قله:کانچن جونگا

«پروانه کاظمی»؛ ۱۵ ساعت تا قله‌ی «کانچن جونگا» «پروانه کاظمی» که در تلاش برای صعود به قله‌ی «کانچن‌جونگا» است، روز گذشته ۲۰ اردیبهشت ماه در پایگاه‌اینترنتی‌خود نوشت: "ورود به کمپ 4 ساعت 14:00 ... فاصله زمانی تا قله 15 ساعت جانفرسا! ... احتمال حرکت شبانه به قله .... پیش بینی هوا در زمان رسیدن به قله: بارش برف + وزش باد غربی 80 Km/h " کوهنوشت