برنامه های آخر هفته اعضای عادی و اعضای جدید

/Content/files/43a416ce8489493c8a1126bad3a87931/e4bd088f9f974cf6b55a8eb5a5fe5fc3.jpeg

برنامه های اعضای عادی: برنامه اعضای جدید: همنوردان گرامی می توانند برای شرکت در هرکدام از برنامه های بالا در جلسه عمومی روز سه شنبه (دهم اردیبهشت)ساعت 18 الی 20 حضور یافته و ثبت نام نمایند