همنوردان گرامی برای صدور و دریافت کارت بیمه ورزشی به کمیته اجرایی باشگاه مراجعه نمایند

/Content/files/c758d9135d3e46b088252a70a64d459d/681e34ef8c0449918de6cf7a8f10431b.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی می رساند که جهت صدور و دریافت بیمه ورزشی به کمیته اجرایی باشگاه آقای محمدی مراجعه نمایند. گفتنی است که شرایط و ضوابط پرداخت مالی فدراسیون پزشکی و ورزشی(برای دارندگان کارت بیمه ورزشی) در اطلاعیه های قبلی استحضار همنوردان رسیده است. هزینه صدور برای هر نفر(طبق مصوبه فدراسیون پزشکی و ورزشی) 8 هزار تومان برای یک سال می باشد. با سپاس روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران