مرگ ماسیج بربکا و توماس کووالسکی تایید شد!

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/87829e863e2a45bbb733196612ee6430.jpeg

با توجه به اوضاع و احوال ، شرایط ، تجربه ی من ، تاریخ هیمالیانوردی ، دانش فیزیولوژی و پزشکی ارتفاع بالا ؛ و نیز با توجه به مشاوره های انجام شده با پزشکان و سازمان دهندگان اکسپدیشن اعلام می نمایم که ماسیج بربکا و توماس کووالسکی جان باخته اند . با توجه به مدت زمان سپری شده از آخرین تماس ، با توجه به ارتفاع محل وقوع حادثه ، با توجه به شرایط فعلی هوا و سایر فاکتور ها اعلام می کنم که هر دو کوهنورد جان باخته اند . اکسپدیشن پایان یافته است . ما در حال یسته بندی کردن وسایل و فرود از بیس کمپ هستیم . عبور از یخچال بالتورو حدودا 5 روز طول می کشد و ما احتمالا 30 اسفند به لهستان خواهیم رسید .به خاطر نداشتن برق امکان تماس تلفنی یا ایمیل نداریم ، بنابراین تا 25 اسفند هیچ خبری ارسال نخواهد شد . کرزیستوف ویلسکی – لیدر اکسپدیشن مارس 2013 - 8 ساعت 15:25 منبع:پیام ویلسکی در سایت برنامه هیمالیای 2010-2015 لهستان ماسیج بربکا از جمله کوهنوردا بزرگ لهستان به شمار می رود که اولین صعود زمستانی به ماناسلو و چو آیو را در کارنامه خود دارد.