عرض تسلیت به خانم مهسا امیری از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/2c3291c8174e470aaab3e539a134e266/52936b53e7124969a1e15f2c3d2c4949.jpeg

مطلع شدیم سرکار خانم مهسا امیری از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران در غم از دست دادن پدر گرامی خود به سوگ نشسته است، باشگاه کوهنوردی تهران این مصیبت را به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت عرض مینماید، و برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماید. روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران